Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының 2016 жылғы «21» сәуірдегі
№ 54-нқ бұйрығымен
бекітілдіБЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы басқарма басшысы А.Н.Губайдуллин
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 32, 54 баптары, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңы, «Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы №29-2 «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 8 сәуірдегі №3-1 шешімі, Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту» 2015 жылғы 20 қаңтардағы №15 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай облыстық_
мазмұнына қарай _күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай _жеке___
ағымдағы/даму _ағымдағы__
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): басқарманың материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейі 100% құрайды.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): басқарманың материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі құралдарды сатып алу (компьютер жиынтығы – 16 бірлік)
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 ж

2015 ж

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

мың теңге

 

-

 

-

 

4790,0

 

-

 

-

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

-

 

-

 

4790,0

 

-

 

-