Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының
2015 жылғы «29» желтоқсандағы
№ 138-нқ бұйрығымен
бекітілді

«Келісілді»
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысы
___________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2015 жылғы «____» __________ № ____


БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы басқарма басшысы А.Н.Губайдуллин

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 32 бабы, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242, «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі №453, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Қазақстан Республикасының заңдары, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай облыстық_
мазмұнына қарай _мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай _жеке___
ағымдағы/даму _ағымдағы__
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді орындауға арналған бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штатқа сәйкес бағдарлама әкімшісі аппаратының шығыстары. Соның ішінде: еңбек ақы; өтемақы төлемдері; әлеуметтік салық; мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар; міндетті сақтандыру жарналары; техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу; техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары; техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүрулері; отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу; өзге де қорларды сатып алу; коммуналдық қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтеріне ақы төлеу; өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу; ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар; өзге де ағымдағы шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

 

-

 

30098,0

 

37503,0

 

39377,0

 

-

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

-

 

30098,0

 

37503,0

 

39377,0

 

-

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму _ағымдағы__
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер.


Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Басқарманың аппаратын ұстау:
Мемлекеттік қызметші
Техникалық қызметкер

 

адам
адам

 

-
-

 

13
6

 

13
6

 

13
6

 

13
6

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

 

-

 

30098,0

 

37503,0

 

39377,0

 

-

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

-

 

30098,0

 

37503,0

 

39377,0

 

-