Бюджеттік бағдарлалмалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 2017 қаржы жылындағы есепті кезең